Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Buitenheer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van diensten van Buitenheer, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Buitenheer verstrekt.
Buitenheer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en- achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM BUITENHEER GEGEVENS NODIG HEEFT
Buitenheer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Buitenheer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een het opmaken van een factuur voor gedane dienstverlening.

HOE LANG BUITENHEER GEGEVENS BEWAART
Buitenheer bewaart uw gegevens zolang als u klant van ons bent. Gegevens worden gebruikt voor administratieve verplichtingen. Facturen met uw gegevens worden tot 7 jaar naar dato bewaart in regel van de Belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN
Buitenheer verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@buitenheer.nl
Buitenheer zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Buitenheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Buitenheer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Buitenheer verzamelde persoonsgegevens, neemt dan contact op met Buitenheer via info@buitenheer.nl
www.buitenheer.nl is een website van Buitenheer.
Buitenheer is als volgt te bereiken:

Adres : Hunnenpad 1 5349 BG Oss
Telefoon : 06 – 111 429 87
E-mail adres : info@buitenheer.nl