Grondwerk


Grondwerk

Buitenheer heeft oog voor ontwerp

Grondwerk is een benaming voor de werkzaamheden waarbij zand of aarde verplaatst, aangevoerd of afgevoerd wordt.

Grondwerk moet altijd uitgevoerd worden waar nieuwbouw plaats vindt.
Zo moeten er verhardingen en funderingsmaterialen worden aangebracht, dit zorgt voor een goede infrastructuur onder de grond.

Grondwerk is de basis voor een succesvol bouwplan.